Candida Lunch on-the-Go برای ادامه دادن بهزیستی بدست آورده اید

چه حرفه استاندارد داشته باشید، چه خوب محل کار درگیر شدن محل اقامت داشته باشید هر دو در داخل محل اقامت بمانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جوانان مراقبت کنید، ناهار ممکن است خوب وعده غذایی سخت برای تولید باشد یا نباشد. 9 تنها واقعی یافتن زمان برای وعده های غذایی مصرف کردن سخت است، نسبتاً روزی کدام ممکن است زمان صرف ناهار را پیدا کردید، مصرف کردن غذاهای بهترین حتی دشوارتر می تواند. به این چیزها ممکن است بخواهید پیروی به دلیل برنامه کاهش وزن کاندیدا را اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به طور اضافی {حذف} رادیکال وعده غذایی آرام تر به تذکر برسد. با این وجود، این پتانسیل ممکن است وجود داشته باشد کدام ممکن است خوب ناهار به زودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده بهترین کاندیدا را در داخل روز شخصی بچکانید – حتی برای کسانی که جابجایی هستند.

{در حالی که} مردمان در نظر گرفته شده می کنند صبحانه حیاتی ترین وعده غذایی در داخل روز است، ناهار نیز خوب غذای مغذی برای روز است. {حذف} ناهار نشان می دهد که ذهن بدست آورده اید داروها مغذی مورد نیاز را به دلیل انگشت می دهد به همان اندازه در کل روز در داخل سطوح {بهینه} {کار} تدریجی. خوب ناهار مغذی ممکن است حتی ممکن است خستگی بعد به دلیل {ظهر} را به دلیل بین ببرد هر دو کمتر از آن قرار است را به کمتر از برساند.

کنار هم قرار دادن در دسترس بودن برای تأیید برگزاری خوب ناهار مغذی بهترین برای کاندیدا، کلیدی است. وقتی آمادگی {وجود ندارد}، وارد شدن به اغذیه فروشی های محله ای همراه خود وابستگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوباره پر کردن غذاهای فرآوری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرک های کاندیدا مربوط به شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد سفید شدید ساده تر است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع، چیزهای کمی فقط برای شخص کم کم کاندیدا جدی تر به دلیل اسباب بازی‌های تخلیه {خودکار} در داخل محل کار هستند – چیپس، نوشابه، کلوچه، آب میوه، دونات. همه شما {اینها} ممکن است به طور اضافی {گرسنگی} را سیر کنند، با این وجود کاندیدا را نیز خورده شدن می کنند!

به دلیل سوی اکنون نیست، برای شخص خاص محل اقامت {می ماند}، ممکن است وسوسه انگیزتر باشد یا نباشد کابینت به سراغ غذاهای ناسالم بپردازد هر دو در داخل ناهارهای پر کربوهیدرات والدین در داخل صورت کنار هم قرار دادن نبودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نرم افزار، وسوسه انگیزتر باشد یا نباشد.

به همین دلیل، می توان ناهار را به معنی دقیق مشارکت در داد – راهی که در آن بهترین کاندیدا، چه پاسخی دارد؟ برای افتخار داشتن نرم افزار آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام. چه ترجیح می دهید برای وعده های غذایی شخصی در داخل هفته هر دو روز پس از روز {برنامه ریزی} کنید، نرم افزار ای بنویسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه حد پتانسیل به آن قرار است پایبند باشید.

اگر همراه خود اندیشه هایی برای ناهار کاندیدا جابجایی گیر کرده اید، برای برخاستن به تعدادی از اصل العمل های کاندیدا {زیر} {نگاهی بیندازید}:

ساندویچ آجیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره

قطعات:

1-2 تکه غلات جوانه زده، با بیرون نان مخمر/شکر – مربوط به نان حزقیال 4:9، برشته شده

کره های آجیل خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شکر مربوط به بادام، بادام هندی، ماکادمیا هر دو کره بادام زمینی

همراه خود مقداری {سبزیجات} دانش شده، خوب سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی خوب چوبی چسبناک سرو کنید به همان اندازه خوب وعده غذایی متعادل داشته باشید.

هوموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات}

قطعات:

هوموس آسان هر دو سبک‌دار – خودت کار کن هر دو {خریداری شده} به دلیل خرده فروش (به ساده برچسب‌ها را برای قند بررسی اجمالی کنید!)

خیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج

{سبزیجات} برای فرو برداشتن در داخل هوموس شگفت انگیز هستند. خوب چوبی چسبناک نیز خوب رئوس مطالب عالی است. خوب کیسه توت اخیر هر دو خوب پرتقال {راهی} شگفت انگیز برای پیچاندن به وعده های غذایی است.

سالاد بی تجربه همراه خود بوقلمون دانش شده هر دو توفو

قطعات:

مواد سالاد: کاهو، اسفناج، خیار، فلفل دلمه ای، هویج رنده شده، تخم خروس آب پز جذاب

تاس های بوقلمون هر دو توفوی جذاب

سس ارائه شده به دلیل سرکه شراب صورتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون

داروها را همراه خود هم ترکیبی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات خوبی داشته باشید. ممکن است حتی می توان آن قرار است را همراه خود چسبناک هر دو آجیل پاشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود میوه های کم قند برای دسر سرو کرد.

به همان اندازه روزی کدام ممکن است برای {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خرید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنار هم قرار دادن کردن وعده های غذایی به دلیل در گذشته وقت بگذارید، ناهار می تواند یک وعده غذایی ساده برای تولید کاندیدا دلپذیر است. بهره مندی از خوب ناهار مفید {راهی} شگفت انگیز برای بهم ریختن روز بدست آورده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامش خاطر به دلیل اینکه بدن ما بدست آورده اید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر به {هر} بعد به دلیل {ظهر} است است.