53 کتاب قدیمی توسط نیک اندیش شیرازی


به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ترک زاده، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جنوب شیراز در گفت و گو با این مقاله گفت: از این تعداد کتاب، 26 کتاب یک کتاب چاپ سنگی وجود دارد که 27 عنوان کتاب به چاپ رسیده است. نابود شده است. و کتابهای چاپی

وی افزود: کتب تاریخ اسناد هویت فرهنگی و تاریخ کشور هستند و امکان استفاده در تولید علم را دارند، به همین دلیل اهدا به آنها تضمین می کند که تداوم مراقبت و حفاظت و فرصت برای همه اقشار به ویژه محققین. .

ترک زاده با بیان اینکه این مرکز به عنوان یک بنیاد علمی و فرهنگی آماده دریافت نسخه های خطی، چاپ سنگی، اسناد، عکس، نقشه و سایر مطالب مکتوب و نانوشته در قالب کمک های مالی، خرید و اعتماد است و گفت: این اسناد در با حضور کارشناسان و کارشناسان در شرایط خاص لغو و به روز می شوند و در نهایت با بررسی استانداردهای فنی در بهترین شرایط محافظت و حفاظت می شوند.

مجتبی ازنی اشعری خیر فرهانی، 53 کتاب از پدرش مرحوم حاج جلیل عشری گاه 100 ساله و مربوط به دوره قاجاریه به یاد پدر و عنایت و پاسداری ایشان. همچنین به نفع محققین است.

انتهای پیام/ س
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید