50 هزار پلیس افتخاری در کشور فعال هستند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زارعی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست خبری در خراسان شمالی اظهار داشت: برای حقوق و مزایای سربازان شرایط بسیار خوب بوده است.

معاون منابع انسانی رئیس جمهور لطفا وی با اشاره به اینکه دستمزد نیروهای فعال به 100 درصد افزایش یافته است، گفت: این روند کارآمدی نیروهای نظامی را افزایش داده است.

وی صحبت در مورد پلیس افتخاری را ورودی و هدف اصلی جذب آنها دانست لطفا وی گفت: بیش از 50 هزار پلیس افتخاری در سطح کشور وجود دارد که این تعداد پلیس افتخاری از سنین و رده های مختلف در کنار ماموران نیروی انتظامی مستقر هستند. او.

سردار زارعی به شرایط ویژه برای کار لطفا وی خاطرنشان کرد و گفت: سخاوت، ایثار و روحیه مطمئن از شرایط ویژه داوطلبان این شغل است. لطفا کو.

این مقام عالی رتبه در بخش بعدی سخنان خود به بیان اقدامات انجام شده در محل قرارگاه جهادی مسکن پرداخت. لطفا اشاره می کند و می گوید: صاحبان این کمپ بسیار حواسشان به کارگران خانه هایشان است.

وی با اشاره به اینکه تامین مسکن شخصی و شخصی کارکنان یکی از اولویت های اصلی پلیس است، تصریح کرد: ساخت 50 هزار تسهیلات اداری در دستور کار قرار دارد و تاکنون روش خوبی برای این منظور بوده است.