5 امتیاز برای مذاکرات وین
با وجود تمایل ایران برای دستیابی به توافقی عادلانه و معقول، اروپایی ها به عنوان بازیگران پیرو سیاست های آمریکا نتوانستند تصمیمات لازم را برای دستیابی به توافق و طرف آمریکایی اتخاذ کنند. به نظر می رسد دور کنونی مذاکرات به دلیل عدم علاقه آمریکا و ممنوعیت های رژیم صهیونیستی از طریق آژانس بین المللی انرژی اتمی، مانند دورهای قبلی، بدون دستاورد خاصی به پایان برسد.