4. نابودی دولت صهیونیستی همزمان با انتخابات داخلی
سایت عبری زبان «ی نت» در گزارشی با انتقاد از دخالت رژیم صهیونیستی در چالش های انتخاباتی نوشت: قدرت هسته ای ایران، مشکلات سازمان های خودگردان، شرارت در ساختمان مسجد الاقصی و به گودال منتقل شد. دولت با وجود انتخابات یکی از تهدیدهای تثبیت شده است