3 گام سرراست برای اندکی کاهش به زودی

اگر نیاز زیادی نداشته باشید، {گرسنگی} باعث می تواند باشد این بسته ها را {به طور کامل} جدا بگذارید.

قالب 3 مرحله ای کدام ممکن است آرزو می کنم برای می توانید داشته باشید رئوس مطالب {دهم} …

• اشتهای تمیز کردن با میزان قابل توجهی به کاهش دهید
• به می توانید داشته باشید با بیرون {ماندن} به زودی بار کم کنید
• سلامت متابولیک شخصی را تقویت بخشید

همه شما این تکنیک ها مشتاق در مورد تحقیق آموزش کمک می شوند

مرحله 1 به کاهش قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته است

حیاتی ترین عامل به کاهش قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته است. {اینها} در داخل غذاهایی کشف شد می شوند کدام ممکن است تا حد زیادی ترشح انسولین را تحریک می کنند. اگر نمی دانستید، انسولین هورمون مهم ذخیره چربی ها در داخل بدن ما است.

هنگامی کدام ممکن است انسولین گاز می گیرد، چربی ها در واقع می تواند شدید آرام تر به همین دلیل ذخایر چربی ها بیرون شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس بدن ما برخاستن به سوزاندن چربی ها غیر از کربوهیدرات ها می تنبل. دیگری به همین دلیل مزایای بزرگ ایده آل به کاهش انسولین اینجا است کدام ممکن است کلیه‌ها سدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب اضافه شده بدن ما را از بین بردن می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار غیر مورد نیاز آب را به کاهش می‌دهند.

کاهش بار به همان اندازه 10 کیلو، معمولاً تا حد زیادی، در داخل هفته اول رژیم غیر عادی نباید باشد. هم چربی ها بدن ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بار آب بلعیدن کربوهیدرات شخصی را به کاهش دهید، انسولین شخصی را به کاهش دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور {خودکار} انرژی کمتری با بیرون واقعاً احساس {گرسنگی} خریداری شده خواهید کرد.

جاده آخر: همراه خود {حذف} قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته به همین دلیل برنامه غذایی، درجه انسولین می توانید داشته باشید گاز می گیرد، اشتهای می توانید داشته باشید سیر می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون واقعاً احساس {گرسنگی} بار کم می کنید.

مرحله 2 بلعیدن پروتئین، چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} است

{هر} منصفانه به همین دلیل وعده های غذایی می توانید داشته باشید نیاز به تشکیل منصفانه منبع مفید پروتئین، منصفانه منبع مفید کم کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه منبع مفید چربی ها مفید باشد یا نباشد. اصلاح وعده های غذایی شخصی به این سازماندهی به طور {خودکار} بلعیدن کربوهیدرات می توانید داشته باشید را به محدوده کارآمد شده 20 به همان اندازه 50 خوب و دنج در داخل روز می رساند.

در داخل همین جا در میان دارایی ها پروتئین تحویل داده می شود:

گوشت – گوشت، خروس، گوشت خوک، بره، بیکن
غذاهای دریایی – ماهی آزاد، قزل آلا، میگو، خرچنگ
تخم خروس – امگا 3 هر دو تخم خروس مرتعی یکی از بهترین هستند

مصرف کردن پروتئین رضایت بخش برای اندکی کاهش شدید قابل توجه خواهد بود. اثبات شده است کدام ممکن است بلعیدن رضایت بخش پروتئین متابولیسم را 80 به همان اندازه 100 انرژی در داخل روز بهبود می دهد.

منصفانه برنامه غذایی همراه خود پروتئین نخست حتی می تواند در واقع می تواند ایده ها وسواسی نزدیک به وعده های غذایی را به همان اندازه 60 شانس به کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی می تواند هوس مصرف کردن میان وعده در داخل اواخر ساعت شب را به نصف به کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس سیری راه اندازی تنبل، متعاقباً می توانید داشته باشید به طور {خودکار} حدود 441 انرژی خیلی کمتر در داخل روز می خورید. این {کار} فقط همراه خود افزودن پروتئین به برنامه غذایی می توانید داشته باشید مشارکت در می تواند باشد.

مربوط به اندکی کاهش می تواند باشد، پروتئین سلطان چرخ دنده مغذی است.

در داخل همین جا چند قبلی مناسبت به همین دلیل {سبزیجات} کم کربوهیدرات ممکن است وجود داشته باشد …

• کلم بروکلی
• اسفناج
• گل كلم
• کلم پیچ
• کلم
• کلم بروکسل
• چغندر سوئیس
• سالاد {سبزیجات}
• خیار
• کرفس

حتما بشقاب شخصی را همراه خود این {سبزیجات} کم کربوهیدرات پر کنید. می توانید داشته باشید می توانید مقدار قابل توجهی به همین دلیل آن قرار است را با بیرون بیش به همین دلیل 20 به همان اندازه 50 کربوهیدرات خالص در داخل روز بخورید. منصفانه برنامه غذایی متشکل به همین دلیل گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سبزیجات} کدام ممکن است تمام فیبر، ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی می خواست برای بهزیستی را لوازم.

چند قبلی مناسبت به همین دلیل دارایی ها چربی ها عبارتند به همین دلیل …

• روغن زیتون
• روغن نارگیل
• روغن آووکادو
• کره
• سبوم

امتحان کنید 5 وعده غذایی متعادل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد در داخل روز بخورید، اگر از حداکثر می توانید منصفانه وعده غذایی 6 را اضافه کنید.

به همین دلیل مصرف کردن چربی ها اجتناب نکنید. من خواهم کرد کارآمد می کنم به طور به همین دلیل مصرف کردن کربوهیدرات کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم چربی ها ، این اصل وعده های غذایی منصفانه {فاجعه} است. واقعاً احساس ناراحتی خواهید کرد.

یکی از بهترین چربی ها پخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پز برای ما روغن نارگیل است، این روغن سرشار به همین دلیل چربی ها های شکسته نمی شود کدام ممکن است در واقع می تواند متابولیسم می توانید داشته باشید را بهبود دهد. هیچ دلیلی برای اجتناب به همین دلیل چربی ها های خالص {وجود ندارد}، تنوع از تحقیق فعلی آرم اطلاعات اند کدام ممکن است این {چربی ها} مطمئناً نیست تهدید {بیماری} قلبی را بهبود نمی دهند.

جاده پایانی: در داخل {هر} وعده غذایی به همین دلیل منصفانه منبع مفید پروتئین، {سبزیجات} کم کربوهیدرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها مفید بیشترین استفاده را ببرید. این می توانید داشته باشید را در داخل محدوده 2 به همان اندازه 50 خوب و دنج کربوهیدرات مکان ها، درجه انسولین می توانید داشته باشید را به کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به می توانید داشته باشید پتانسیل می دهد آرام تر چربی ها تخلیه کنید.

مرحله 3: وزنه زدن را 3 بار در داخل هفته برخاستن کنید

برای اندکی کاهش مورد نیاز نباید باشد فعالیت های ورزشی کنید، با این وجود ناشی از فواید خیلی زیاد فعالیت های ورزشی آن را تایید. برای یکی از بهترین نتیجه نهایی، ¾ موارد در داخل هفته به تجهیزات گلف بروید، بدن ما شخصی را خوب و دنج کنید، روال تمرین قدرتی مشارکت در دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقداری کاردیو نیز مشارکت در دهید.

همراه خود حمل کردن وزنه، عضله سازی می کنید کدام ممکن است به می توانید داشته باشید پشتیبانی می تنبل انرژی بیشتری را البته است تخلیه کنید. بدون در نظر گرفتن توده عضلانی بیشتری داشته باشید، انرژی بیشتری می سوزانید. وزنه زدن حتی می تواند به به کاهش {سرعت} متابولیسم پشتیبانی می تنبل.

اگر وزنه زدن امکان ای برای می توانید داشته باشید نباید باشد هر دو نیازی ندارید، می توانید به روال تمرین قلبی شبیه دویدن، شنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پریدن} مورد توجه قرار گرفت کنید کدام ممکن است به می توانید داشته باشید در داخل سوزاندن انرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندکی کاهش بدن ما پشتیبانی می تنبل.