230 نهنگ ساحلی در سواحل تاسمانی استرالیا را ببینید
بیش از ۲۳۰ «نهنگ خلبان» در یکی از سواحل غربی «تاسمانیا» که بخشی از ایالت استرالیا است سرگردان شده اند. نهنگ های خلبان از اجتماعی ترین پستانداران جهان هستند و در گروه های بزرگ سفر می کنند. گروه های متخصص در تلاش برای بازگرداندن نهنگ های سالم به آب هستند. زیرا نیمی از این نهنگ ها هنوز زنده هستند. به گفته دانشمندان، تغییرات آب و هوایی یکی از عوامل موثر بر این فاجعه است، اما دلیل اصلی محاصره نهنگ ها هنوز یک راز است.