220 ادوات کشاورزی در اختیار کشاورزان همدانی قرار گرفت – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، مهدی جهانگیری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی 1400-1401 از نظر برنامه تولید در هوا بارانی است 220 دستگاه ادوات کشاورزی استان همدان با همکاری رئیس اجرایی سازمان حضرت امام (ره) و بانک ملی استان همدان در کنار کشاورزان است. هوا بارانی است کار دولت گذاشته شد.

وی ارزش ریالی این طرح را 190 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: در حال حاضر این ادوات در اختیار کشاورزان قرار گرفته و در برنامه کشت سال زراعی جاری مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: در سال زراعی جاری 281 دستگاه مکانیزه انواع تجهیزات در اختیار کشاورزان و 4 درصد مهاجرت در استان توزیع شده است. هوا بارانی است مشمولان طرح جهش سرمایه گذاری در دیم ها که سال گذشته از این تسهیلات بهره مند نبودند قرار می گیرند.