2168 بطری مشروبات الکلی توسط سپاه منهدم شدفرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه: ظهر امروز رزمندگان منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه به یک فروند شناور سبک در طرح ویژه گشت دریایی مشکوک شدند. پس از دستگیری و تعقیب قضایی این خودرو 2168 بطری مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.