1881 نابینا، کم بینا. زیرساخت های حمایت از زندگی سمنان باید برای نابینایان دست به دست هم دهند


به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمود لگی مدیرکل بهزیستی استان سمنان پیش از ظهر امروز در دیدار با اعضای گروه نابینایان استان سمنان که به مناسبت روز جهانی عصای سفید برگزار شد. وی در 2 مهرماه گفت: یکی از اهداف اصلی و هدف اصلی سازمان بهزیستی کشور توانمندسازی جامعه معلولان به ویژه گروه نابینایان است که امیدواریم بتوانیم با استفاده از ابزارهای داخلی و خارجی راه‌های موثر و پایداری را در این زمینه دنبال کنیم. نقاط قوت روابط شریک

وی با تاکید بر نقش نابینایان در عرصه های مختلف افزود: هر ساله شاهد موفقیت نابینایان در عرصه های آموزش عالی هستیم و باید شاهد حضور و فعالیت آنان در محیط کار و تبعیت و همکاری سایر دولت ها باشیم. و سازمان های مردم نهاد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان گزارشی از جامعه بهزیستی ارائه کرد و افزود: بهزیستی استان از 1881 نابینا و کم بینا 677 زن و 1204 مرد حمایت می کند.

بیان صحیح: مهمترین خدمات ارائه شده به نابینایان، ارائه کمک های توانبخشی و پرداخت کمک های آموزشی است که 3 هزار و 983 نفر تحت حمایت طرح اجتماعی و 1 نفر و 27 نفر نیز از خدمات معیشت کمکی بهره مند شده اند.

وی گفت: 20 دانش آموز از جامعه نابینایان استان سمنان تحت حمایت بهزیستی و یک هزار و 140 نفر مستمری بگیر هستند.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: یکی از اهداف و اهداف سازمان بهزیستی کشور پیشگیری از افراد دارای معلولیت است و در سال گذشته 23 هزار کودک 3 تا 6 ساله غربالگری بینایی شدند.

نکته روگی: در این طرح هزار و چهل و چهار کودک کم بینایی شناسایی و در مدارس استثنایی ثبت نام شدند و در نیمه اول امسال هفت هزار کودک از نظر دید معاینه شدند.

پایان پام/2568/س/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید