13 سخنران به مرحله منطقه ای کنفرانس خبری ملی راه یافتند – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللحجت الله اسمند گفت برو وی به خبرنگار مهر گفت: مرحله استانی رویداد قصه گویی از 3 ماه پیش آغاز شده و 400 نفر علاقمند به قصه گویی در بخش های مذهبی، آیینی و سنتی و زبان اشاره در سامانه ثبت نام کرده اند.

وی افزود: در این محاسبه کار 300 نفر در سامانه تحویل، 130 اطلاعات در سطح استان، 13 نفر به منطقه رسیده است.

اسمند با اعلام و تشریح اینکه هنر قصه گویی برای رشد شخصیت، منش، ارزش های اخلاقی و رفتار کودکان و نوجوانان مفید است، تصریح کرد: نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد که از طریق اطلاعاتی که می توان شنید، گفتار و رفتار کرد. کودکان و جوانان. به ایجاد و توسعه فکری و فرهنگی کمک کرد.

وی با اشاره به رخدادهای تاریخی فراوان و پیگیری اهداف آموزشی و تبادل برنامه های آموزشی از سال ۱۳۷۶، یادآور شد: بیست و چهار مرحله جشنواره ملی امسال برگزار می شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری هنر قصه گویی را یکی از 62 فعالیت این مرکز اعلام کرد و تاکید کرد: مربیان و اعضای کانون در کتابخانه ها.

اسمند گفت: در حال حاضر 241 هزار جلد کتاب در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و کودکان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که مورد استفاده اعضای کانون قرار می گیرد.