10 نکته درباره طعنه میرحسین به بزرگوارانی که در پاسداری از حرم جان باختند.
میرحسین موسوی که اساس هبوط خود را ایام عاشورای 88 می داند و فکر می کند سال ها در افکار عمومی مانند یک قهرمان زندگی خواهد کرد، حالا می بیند که با شور و شوق و دقت آن در تاریخ شرکت می کند. وی مواضع انتحاری را بهترین راه جلب توجه می داند تا با حمایت رسانه ای از صهیونیست ها، منافقین، منافقین و انقلابیون، مرگ سیاسی خود را به تاخیر بیندازد.