10 اقتصاد 50 میلیارد ریالی در خراسان شمالی ثبت شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللحجت الاسلام عظیم آسوده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امسال 10 تابلو جدید در خراسان شمالی به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف خراسان شمالی ادامه داد: ارزش این پرونده ها بیش از 50 میلیارد ریال است.

وی افزود: این پرونده های موقوفه در شهرستان های بجنورد است. دوشنبه اکنون همارقانجاجرم، شیروان و فاروج ضبط شده است.

حجت الاسلام آسود گفت: اعطای یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 13 هزار متر مربع. اکثریت پرونده ثبت شده در سال جاری به منظور صرف هزینه برای رفاه دانشجویان دانشگاه کوثر انجام شده است.

وی در پایان گفت: خراسان شمالی بیش از 5700 بهانه دارد.