۱۴ مصدوم در داخل ۲ سانحه رانندگی خوزستان – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعارف دستور شرهانی در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح درست در این لحظه در داخل برخورد منصفانه سیستم خودروی رانندگی پراید همراه خود منصفانه سیستم خودروی رانندگی پژو پارس {در شهر} هویزه 4 نفر مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان سوسنگرد منتقل شدند.

وی افزود: منصفانه سیستم خودروی رانندگی پژو پارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سیستم خودروی رانندگی پژو ۴۰۵ نیز {ظهر} درست در این لحظه در داخل کیلومتر ۱۵ بزرگراه الهایی در جهت شوش (روبه‌روی روستای کعب {ثروتمند}) واژگون شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ نفر مصدوم شدند.

به فرماندهی روابط پایه فوریت‌های پزشکی خوزستان به همین دلیل {انتقال} مصدومان این سانحه رانندگی مشتاق در مورد اورژانس اهواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوش همراه خود همکاری هلال احمر به بیمارستان گلستان اهواز خبر داد.