یک موشک ماهواره ای هندی در اولین پرتاب با مشکل مواجه شد
این موشک قرار است حدود 13 دقیقه پس از پرتاب، دو ماهواره را در ارتفاع 356 کیلومتری زمین به مدار زمین بفرستد. هنوز مشخص نیست که آیا این اتفاق افتاده است یا از دست دادن داده ها یک مشکل جدی است و ما منتظر آخرین اطلاعات از سازمان تحقیقات فضایی هند خواهیم بود.