یک طوفان جهانی در راه است
خطرات فروپاشی فرهنگی جهان را تهدید می کند. این به دلیل عوامل ژئوپلیتیک قدیمی از جمله رقابت قدرت های بزرگ، جاه طلبی های امپراتوری و اختلافات بر سر منابع، و همچنین چالش های جدید مانند تغییرات آب و هوا، بیماری های همه گیر و گسترش سلاح های هسته ای است.