گوشت رکورد تورم ماهانه می شود
مرکز آمار ایران این گزارش را در تیرماه 1401 منتشر کرد. تحقیقات نشان می دهد از بین سه شاخص تورم سالانه و ماهانه، گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات بیشترین تاثیر را بر تورم تیرماه دارند. اما آیا تورم بالای مواد غذایی مربوط به کالاهاست؟