گفتگو با پدر دختر ربوده شده 23 ساله/ جدیدترین تصاویر سما; 48 روز پیش
سما 22 ساله 48 روز است که ناپدید شده است. پدرش در میان گریه می گفت، هر روز می روم پلیس، می روم دادسرا، فقط می گویند صبر کنید. گوشی و موتور و ماشینم گم شده؟! سما با خاله و مادرش یک خرید برگزار می کند اما سما برای خرید طلا می رود و دیگر به خانه بر نمی گردد/ منبع: چندسانیه