گزینه های روی میز بایدن برای بررسی روابط با عربستان سعودی
دولت بایدن متوجه شد که برای مدت طولانی، روابطش با عربستان سعودی تیره شده است و اگر سعودی ها به حمایت از آمریکا ادامه دهند، اهداف آمریکا در اوکراین تضعیف می شود. واشنگتن باید به دوستی خود با ریاض پایان دهد و برای ایجاد توازن در روابط خود با عربستان سعودی، می تواند کارهای زیادی از جمله خروج نیروها و دارایی های نظامی آمریکا از عربستان انجام دهد.