کمک 300 بخاری به فقرا در مناطق دورافتاده فارس


به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، همزمان با آغاز سردی هوا، نگرانی خانواده های نیازمند به تامین وسایل گرمایشی با وجود مشکلات معیشتی برای اقشار ضعیف جامعه، این موضوع را نگران کرده است.

داوطلبان جهادی استان فارس این بار با تهیه 300 بخاری و توزیع بین فقرا در 40 منطقه شیراز و فارس گرما را در منازل خود فراهم کردند.

در این طرح 33 گروه جهادی از استان های شیراز و فارس شرکت کردند و 300 بخاری به ارزش 640 میلیون تومان ساماندهی و بین مستمندان منتخب متولیان محلی توزیع کردند.

هزینه ها را مردم عادی و گروه های جهادی تامین کرده اند، هرکسی که حق مالی دارد در کار شرکت می کند تا در فصل سرما خانه ای بدون گرما نباشد.

گرمی دلسوزی مردم استان فارس و کار بزرگشان به هموطنان کمک کرد و در شرایط سخت اقتصادی این عشق خوب است.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول در نظر بگیرید