کمبود پارکینگ دلیل مشکل پمپ بنزین های میناب است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور درباره کمبود بنزین در برخی جایگاه های شهرستان میناب اظهار داشت: پمپ بنزین های سطح شهر همیشه بنزین می فروشند اما گاهی به دلیل کمبود سوخت مشکل تامین بنزین به وجود می آید. . پارکینگ ماشین

وی همچنین گفت: به دلیل کمبود وسایل نقلیه، بنزین در پایان فصل به جایگاه های سوخت می رسد که برای مردم راحت نیست.

به گفته فرماندار خصوصی میناب امیدواریم با معرفی داوطلبان بخش خصوصی در این زمینه مشکل دسترسی طولانی مدت بنزین به پمپ بنزین های شهرستان میناب را برطرف کنیم.