کشف قدیمی ترین دندان جهان + عکس
قدیمی ترین دندان جهان در خارج از آفریقا توسط یک دانش آموز کشف شد. کشف این دندان آسیاب 1.8 میلیون ساله در گرجستان یکی از اولین نشانه های خروج انسان از وطن است. این دندان انسان 1.8 میلیون ساله یکی از قدیمی ترین شواهد هومینین ها، اولین گونه انسان، در خارج از آفریقا است.