کشف جسد مفقود شده در سیل پس از 24 روز
فرماندار شهرستان کوهرنگ: جسد «ستاره رشیدی» از عشایر این منطقه که در سیل اخیر مفقود شده بود توسط کارشناسان و مسئولین کاوش و مرمت قنوات جهاد کشاورزی و قنوات شهرستان پیدا شد. .