کدام حق بیمه شامل حقوق بازنشستگی می شود؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، پرداخت مستمری ها مشمول مالیات نمی باشد، اما مشمول حق بیمه پرداختی ماهانه می باشد. وضعیت مستمری بگیران حذف خواهد شد. هدف از برداشت حق بیمه از مستمری بازنشستگی چیست؟

بر خلاف حقوق بگیران، پرداخت های ماهانه شامل کسورات مربوط به حق بیمه و مالیات می شود، به این معنی که درآمد همه بازنشستگان معاف از مالیات است و گرفتن آن پول از آنها تخلف محسوب می شود.

اما در مورد حق بیمه وضعیت فعلی تا حدودی متفاوت است. واضح است که پس از صدور حکم بازنشستگی و برقراری مستمری، نیازی به پرداخت حق بیمه برای دوران بازنشستگی نیست و مستمری بگیران آن مبالغ را دریافت نخواهند کرد، اما این واقعیتی نیست که برداشت داروها باشد. . حق بیمه تمام شد

اگر بازنشسته ای از خدمات بیمه درمان تکمیلی استفاده کند، بخشی از درآمد ماهانه او بابت هزینه دسترسی به این خدمات کسر می شود. میزان این کمبود بسته به نوع بیمه تکمیلی و افرادی که به عنوان اعضای خانواده بازنشسته از این خدمات استفاده می کنند متفاوت است و بسته به نوع حساب و شرکت ارائه دهنده خدمات بیمه تکمیلی درمان ممکن است میزان آن متفاوت باشد.

اما برای ارائه خدمات بیمه درمانی پایه، بخشی از مستمری ماهانه از صندوق های بازنشستگی عمومی کسر می شود. به عنوان مثال در سازمان تامین اجتماعی از مبلغ واریز شده به حساب هر بازنشسته به عنوان مستمری ماهانه 2 درصد کسر می شود. این مبلغ برای بیمه شدگان منهای حق بیمه معادل 9 درصد حقوق است اما برای بازنشستگان مبلغ این مبلغ بیمه 2 درصد است.

این قیمت برای چیست؟

چندی پیش مجتبی طهماسبی آشتیانی، رئیس مستمری های سازمان تامین اجتماعی در این خصوص گفت: طبق ماده (۸۹) قانون تامین اجتماعی، بازنشستگان و از کارافتادگان و یا طبق این قانون خانواده نزدیک آنها هستند. اعضاء و افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می کنند با پرداخت دو درصد مستمری دریافتی از خدمات درمانی برخوردار می شوند و مبلغ پرداختی مستمری بگیران مطابق قانونی متفاوت بوده و حتی هزینه های واقعی درمان نیز توسط سازمان تامین اجتماعی

وی افزود: همان طور که گفته شد، کسر این مبلغ برای استفاده بازنشستگان و افراد تحت تکفل از خدمات سلامت تامین اجتماعی هیچ ارتباطی با هزینه صدور کتاب کاغذی ندارد. برخی از بازنشستگان و مستمری بگیران با این تصور که کسر دو درصد از درمان به ازای هر نفر تنها هزینه چاپ کتاب های کاغذی است، پس از استقرار سامانه تولید الکترونیکی و حذف کتاب های کاغذی برای درمان، تصور می کردند که پس گرفتن این کتاب. از آنجایی که برای ارتباط با ادارات بدنه هیچ درمانی برای هر فرد وجود ندارد و طبق اطلاعات قانون تامین اجتماعی مستمری کسر شده و صرف هزینه های درمانی این عزیزان می شود باید متوقف شود.

همچنین گفتنی است بر اساس بند 4 ماده 13 لایحه قانون بیمه همگانی سلامت کشور مصوب 8/3/1373 شورای اسلامی، حق بیمه سلامت از افراد خوداشتغال در طبیعت اخذ می شود. درمان به ازای هر نفر مصوب هیات وزیران. بنابراین برای گروهی از مستمری بگیرانی که سوابق بیمه آنها مشابه خوداشتغالی است، در زمان بازنشستگی، هزینه درمان آنها با توجه به نحوه برخورد با هر فرد مورد تایید وزیر کابینه محاسبه و از مستمری پرداختی خارج می شود.

همین امر در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری ​​نیز صدق می کند

مشابه این کسورات برای بازنشستگان کشوری و لشکری ​​انجام می شود که به صورت ماهانه از حساب مستمری بگیران اخذ و به صندوق خدمت وظیفه فعال و نیروهای مسلح واریز می شود.