کدام حساب بانکی مشمول مالیات است؟
بانک مرکزی بر اساس اجرای قانون فروشگاه‌ها و نظام مودیان، دستورالعمل‌های حساب‌های بانکی تجاری و خدمات بانکی مرتبط را با توجه به کلیه حساب‌های مالی اشخاص حقوقی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. حساب تجاری محسوب می شود.