کارگران خواستار آغاز کار کمیته دستمزد شدند


نماینده کارگران شورای مرکزی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه شورای مرکزی کار از درخواست کارگران مبنی بر آغاز به کار کارگروه مزد و به تعویق انداختن جلسه بعدی حزب کارگر خبر داد. شورا تا 28 دسامبر.

هادی ابویی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجمع عمومی برای اصلاح موادی از قانون کار که یکی از آنها ماده 7 و تبصره های آن و بحث قراردادهای موقت کوتاه مدت و ثابت و هدف دیگر است، تلاش کرد. به مفاد ماده 153 قانون کار اشاره دارد.

وی همچنین گفت: بیشتر جلسه به تشریح وزیر برای اعضا و روال کلی جلسه شورا بدون تصمیم گیری در مورد مفاد دستور جلسه اختصاص داشت.

نماینده کارگران شورای مرکزی کار در عین حال از درخواست کارگروه برای شروع به کار کمیته دستمزد خبر داد و گفت: همه ساله از آذرماه جلسات مزد با کمیته جبرانی ستاد عالی تشکیل می شود. . شورا کار خود را آغاز می کند در حاشیه این جلسه کارگروه کارگری از وزیر کار درخواست تشکیل کارگروه دستمزدی کرد، وی گفت: جلسه ای با این کارگروه خواهد بود.

ابویی ادامه داد: بحث بعدی بحث رفاه خانواده های کارگری است و به دلیل افزایش دستمزد برای بسته رفاهی کارگران، این موضوع با وزیر کار در میان گذاشته شد و گفت که باید جلسه ویژه ای برای این امر تشکیل شود. پروژه

در نهایت دبیر خانه مرکزی اصناف از تشکیل جلسه بعدی شورای کار مرکزی در 7 آذرماه خبر داد و گفت: مقرر شد محتوا و دستور کار این جلسه برای تشکیل جلسه متعاقبا منتشر شود. پیش از این جلسات شورای کار در روز شنبه اول هر ماه برگزار می شد اما به گفته وزیر کار در هر برج 28 جلسه شورای کار برگزار می شود.