چوب انگلیسی در چرخ برجام است
حسن بهشتی پور، کارشناس مسائل غرب آسیا در پاسخ به این سوال که آلمان، انگلیس و فرانسه چگونه می توانند صبر کنند تا تحریم های جمهوری اسلامی لغو نشود، بلکه ایران فعالیت های هسته ای خود را واگذار کند، گفت: برخلاف ادعای مکرر ترویکای اروپایی. طرف مربوطه ایران نیست بلکه آمریکا و اروپا باید تجدید نظر کنند.