چه کسی می تواند رانندگی کند؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، سید رضا فاطمی امین درباره واردات خودرو و نگرانی های مربوط به کنترلی که در این زمینه ایجاد می شود و مقررات وزارت حراست در این زمینه می گوید: قوانین حمل و نقل منتشر شده.

به گزارش ایلانا فاطمی، امین گفت: همه کسانی که قصد دارند خودرو بیاورند می توانند درخواست دهند و در کار شرکت کنند.

فاطمی امین در خصوص رد دادگاه خود به دلیل تغییر سابقه اش گفت: خیر، دادگاه استیضاح منتفی نشده است، سه شنبه هفته آینده برگزار می شود و امیدواریم طرفین راضی باشند. پاسخ هایی که می دهیم

وی در پاسخ به این سوال که آیا برخی از نمایندگان وزارت صمت از آنها می خواهند در امر اعتراض شرکت کنند، گفت: حالا بگذاریم کنار.

سید رضا فاطمی امین درباره واردات خودرو و نگرانی از کنترلی که در این زمینه و قوانین وزارت حراست در این زمینه ایجاد می شود، گفت: قوانین واردات خودرو منتشر شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه کنترل واردات خودرو از ابتدا برداشته شده است، ادامه داد: حالا چرا نگران کنترل بازار خودرو هستیم؟ چون می ترسیم عده کمی سود زیادی ببرند، این موضوع منتفی است.

از طرفی قانون هم مشخص است و می گوید خودروهای عرضه شده باید به قیمت بازار عرضه شوند. در این صورت آن را یک سود ویژه در نظر می گیریم، در صورتی که سود برای حامل بیش از سود مورد انتظار باشد، مابقی در قالب معامله پول به دولت بازگردانده می شود.

وی تاکید کرد: هرکسی که بخواهد خودرو وارد کند می تواند درخواست دهد و در این فرآیند شرکت کند، به این معنی که هیچ مزیت خاصی برای واردات وجود ندارد و محدودیتی جز محدودیت فنی برای درخواست “خودروهای وارداتی” وجود ندارد، بنابراین اجاره ای وجود ندارد. . ساخت و ساز.