چه می شود اگر هرگز گریه را متوقف نکنیم؟فروید فکر می کند که عزاداری فرآیندی است که منجر به جدایی عزاداران از متوفی می شود. برای او گریه نوعی ترک است. اما پائولین باس، جامعه‌شناسی که چهل سال است با غم کار می‌کند، معتقد است که این تصور از غم یک تصور اشتباه است، زیرا اغلب اوقات، غم تمام نمی‌شود و سال‌ها طول می‌کشد. آخرین کتاب او، افسانه خاتم، تلاشی است برای تبیین این مفهوم در چارچوب دنیای امروز.