چه اقلامی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟
توجه داشته باشید که بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی برای کالاها و خدماتی که باطل شده اند فقط برای مشتریانی مجاز است که از مودیان عضو سامانه پرداخت مالیات با کارت بانکی خرید کرده و مالیات و هزینه کالا و خدمات به آنها پرداخت می شود. به همان حسابی که از آن خرید کرده اند شارژ می شود.