چرا بایدن می خواهد توافق هسته ای ایران را نجات دهد؟
علیرغم همه مزایایی که دولت بایدن در بازگشت به برجام مشاهده می کند، مقامات آمریکایی تلاش کرده اند تا شانس نتیجه موفقیت آمیز را کاهش دهند و نمی خواهند انتظارات ملت را افزایش دهند و در عین حال به ایرانی ها اطلاع دهند که اگر اقدامات آنها ادامه پیدا کند، آمریکا این کار را انجام خواهد داد. از مذاکرات خارج شود.