چرا ایران گزینه غنی سازی 60 درصدی اورانیوم را انتخاب کرد؟
ابوالفضل زهراوند، کارشناس مسائل سیاسی، تصمیم ایران به غنی سازی 60 درصدی را پاسخی به نیازهای فناوری خود دانست و گفت: ایران برای یکی از پروژه های خود به نشانه های مثبت غرب توجه نکرد. در ساختن خانه اعتماد بنابراین ادامه این راه به نفع ما نیست.