چرا ایران برای دستیابی به توافق بر حل مسئله دفاعی اصرار داشت؟
تقاضای ایران برای پادمان های معقول و رفتار مذاکره ای ایران در مورد 1+5 و آژانس بین المللی انرژی اتمی واقعی و مبتنی بر منافع ملی است. بازگشت آمریکا به توافق هسته ای تنها بسته شدن پرونده حفاظتی است که برای ایران در نظر گرفته شده است، به همین دلیل صهیونیست ها اصرار دارند که پرونده های مربوط به برنامه هسته ای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد.