پیروزی داسیلوا و پایان دولت جناح راست
محمدحسن قدیری ابیانه سفیر سابق ایران در مکزیک با بیان اینکه انتخاب داسیلوا به عنوان رئیس جمهور برزیل روحیه نیروهای ضد آمریکایی و استقلال طلبی را در کشورهای آمریکای لاتین تقویت می کند، گفت: امید به ارتباطات است. بین ایران و برزیل با دولت جدید جناح چپ این کشور بهتر خواهد شد و چون بزرگترین کشور آمریکای لاتین از نظر وسعت، جمعیت و ثروت است، در حال رشد است.