پیامدهای اقتصادی سفر پوتین و اردوغان به تهران
در سال 1401 ملاقات ها و مکاتبات رئیس جمهور ایران با روسای جمهور روسیه و ترکیه منجر به عقد قراردادهای تجاری مطلوب در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی، ساختمان و سیمان، پول و حساب های بانکی، محصولات غذایی و کشاورزی و محصولات بر اساس آن شد. تحصیلات