پنج محور بودجه عمومی


نمایندگان در جلسه دیروز مجلس بر سر کلیات بررسی لایحه مصوبه و جداول بودجه سنواتی به توافق رسیدند. بر اساس این طرح، لایحه مصوبه در آذرماه و لایحه جدول در بهمن ماه توسط نمایندگان بررسی می شود.

مقاله پنج محور بودجه عمومی اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.