پلیس: ۲۱۱ تروریست در گیلان دستگیر شدند
جانشین فرمانده انتظامی استان گیلان با بیان اینکه مردم در روزهای اخیر نفرت خود را نسبت به معاندین ابراز کرده اند، افزود: اظهارنظر مردم با سارقین و برخورد با معترضان و سوء استفاده کنندگان از اموال، مزاحم زندگی مردم متفاوت است. مردم درخواست بزرگ شهروندان است.»