پلیس تهران: سرقت از موزه ها ممنوع است
رئیس پلیس پیشگیری تهران: تاکنون گزارشی مبنی بر سرقت اموال و اشیاء موزه های تحت نظارت وزارت فرهنگ، گردشگری و صنایع دستی گزارش نشده است. موزه ها در حال حاضر در صورت کمبود مواد یا سرقت اثر در همان روز به مدیر کل موزه ها گزارش می دهند. بررسی گزارش های پلیس و اعترافات دزدان ادعایی موزه ارزش دارد.