پس از بسته شدن ادعاهای دفاعی، توافق نهایی حاصل می شود – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین الملل


به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جمشیدی، رئیس سیاسی دفتر ریاست جمهوری گفت: در تمامی گفت وگوهای تلفنی آیت الله رئیسی با روسای جمهور فرانسه، روسیه و چین موضع قاطع ایشان این است که زمانی فقط زمانی است که امنیتی ادعا کند. مستقر شده اند و بسته شده اند.” “تصمیم نهایی می تواند گرفته شود.”

پس از بسته شدن مطالبات وثیقه، تسویه حساب نهایی حاصل می شود