پروژه کمربندی شهر زنجان بخش مهمی از پروژه عمرانی است – خبرگزاری مهر ایران و اخبار بین المللبه گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی از راه اندازی پروژه کمربندی شهر زنجان به همت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان بعدازظهر چهارشنبه در مراسم رنکینگ قطعه 5 بلوار شمالی زنجان که با حضور در محل اجرا شد، خبر داد. نماینده حاکم شرع در استان زنجان.

وی گفت: در این پروژه مسکن مهر وجود دارد، در این زمان شروع این پروژه ابزاری برای بهتر شدن محل زندگی است، این موضوع مهمی است.

استاندار زنجان با بیان اینکه این پروژه باعث سهولت دسترسی ساکنان به مناطق مسکونی می شود، گفت: این پروژه در کاهش ترافیک و انتقال ترافیک به سمت بالاتر و جاده تهام موثر است که بسیار حائز اهمیت است.

افشارچی تاکید کرد: این پروژه با دستاوردهای خاص خود یعنی انتشار، فاز ششم از دانشگاه زنجان تا جاده تم شروع می شود و فاز 3 و 4 مشکلی نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم فاز اول و دوم را با همکاری و همراهی مردم آغاز کنیم، افزود: فاز پنجم و ششم باید همزمان آغاز شود تا کارها تسریع شود.

استاندار زنجان پروژه کمربندی شمالی شهر زنجان را ابزاری برای جهش زنجان دانست و گفت: این پروژه یکی از پروژه های مهم استانی و شهرستان زنجان است.

افشارچی گفت: با انجام کارهای راه و شهرسازی سرعت کار نسبت به گذشته بیشتر می شود و تا حد امکان شاهد افتتاح این قطعه و سایر بخش های این پروژه خواهیم بود.