پرخوری چه فایده ای دارد؟
اکثر افراد در طول زندگی خود دوره هایی از استرس را تجربه کرده اند. موضوعی که از یک طرف روحی و روانی آنها را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر سلامت جسمی آنها را تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه چاقی و اضافه وزن می تواند ناشی از عوامل زیادی باشد، اما پرخوری یکی از دلایل اصلی آن است.