پتروشیمی نمین بدتر از میانکالا!/ بحران آب به اردبیل هم می رسد؟


ساخت پتروشیمی میانکالا به تازگی متوقف شده است اما اکنون خبر رسیده است که پتروشیمی دیگری در نمین اردبیل در حال ساخت است. پتروشیمی ها بدترین تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی را نسبت به میانکالا دارند و بی شک مشکل کم آبی را در استان اردبیل تشدید خواهند کرد. پتروشیمی نمین چطور؟

نوشته پتروشیمی نمین بدتر از میانکالا!/ مشکل کم آبی به اردبیل هم می رسد؟ اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.