پاسخ ایران به اتهامات غرب مبنی بر برنامه هسته ای صلح آمیز
اسدالله اشراق جهرمی مدیرکل امنیت و امنیت بین‌الملل در واکنش به اتهامات مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص برجام و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای، در دهمین کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ضمن رد این اتهامات غیرمنطقی، گفت: مبانی اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواردی که بیانگر عدم پایبندی کشورهای غربی به تعهدات خود بود.