پاسخگو برای شکست رئال مادرید در داخل ا‌ل‌کلاسیکو قاطع بود
سرمربی رئال مادرید ذکر شد: شکست برابر بارسلونا فوق العاده تلخ بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظیفه آن قرار است همراه خود من می روم است.