وضعیت غم انگیز سرویس مدارس در تهران
والدین تهرانی همچنان نگران سرویس مدارس هستند و با گذشت دو هفته از شروع سال تحصیلی هنوز خبری از برقراری سرویس برای بسیاری از دانش آموزان نیست! این در حالی است که اطلاعات تهران تصمیم گرفته است با نامه نگاری به سوالات رسانه ها پاسخ دهد!