وضعیت بازار مسکن در جنوب تهران + جدول
قیمت مسکن در گران ترین منطقه جنوب تهران 34 درصد کمتر از میانگین شهر است و دلیل آن پایین بودن درصد فروش توسط خریداران در بازار مسکن، کاهش خرید است. قدرت، هزینه بالای مناطق شمالی در بسیاری از معاملات و وجود ایده در نیمه شمالی پایتخت.