وزیر راه نسبت به کمبود مسکن در کشور هشدار داد
رستم قاسمی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی و رئیس سازمان پروژه و بودجه اراضی گفت: طرح پروژه مسکن ملت یکی از مهمترین موضوعات است. تبدیل به کشوری شود که محدود به یک وزیر نباشد، بلکه دارای قدرت زیادی باشد. لذا در جلسه امروز موضوعات و موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.