وزیر ارتباطات: تا پایان دولت سرعت اینترنت صدها برابر می شود




یکی از اصلی‌ترین طرح‌های افزایش سرعت اینترنت که در دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است، طرح «روشن‌سازی فیبر منازل و مشاغل» است که بر اساس هدف گذاری تا پایان دولت هشتاد درصد از خانه های کشور به این فناوری جدید دسترسی خواهند داشت. .