وزیر آموزش و پرورش: هیچ دلیل قانونی برای تعطیلی مدارس به جز تعطیلات رسمی وجود ندارد
وزیر آموزش و پرورش در اطلاعیه ای از الزامات سامانه های الکترونیکی آموزش و پرورش و شبکه آموزشی دانش آموزان (شاد) گفت: نسخه جدید شاد در اختیار همه مدیران مدارس قرار می گیرد و تمامی معلمان، دانش آموزان، مدیران و خانواده ها. تشویق می شوند برای دسترسی به ابزارها و خدمات جدید به روز رسانی کنند.