وزارت امور خارجه: آمریکا به دنبال این است که به رژیم صهیونیستی نفس خالی بدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این که آمریکا چنین موضوعاتی را مطرح کرده این است که شرایط منطقه و تنها موضوع ایران هراسی و درگیری بین کشورهای منطقه را درک نمی کند. نشان می دهد آنچه برای آمریکا مهم است، منافع غیرقانونی این کشور و نفس دادن به آن است.